Srdečne Vás vítame na webstránke 
prekladateľskej agentúry Kumiria

  • slide
Hľadáte preklady za rozumnú cenu?

Nemáte čas na zbytočné formality? 
Ceníte si pohodlie?
Profesionalizmus?

Tak ste na tom SPRÁVNOM MIESTE!

Preklad si môžete objednať priamo z vašej kancelárie, nemusíte opustiť vaše povinnosti! Stačí, ak nám zašlete text na preklad, vyplníte formulár, a o ostatné sa postaráme. S nami ušetríte čas aj peniaze!

KUMIRIA

Prečo by ste mali spolupracovať práve s nami?

Ubezpečujeme, že po zaslaní textu bude preklad vykonaný dôsledne, odborne a profesionálne! Kedykoľvek môžete využiť bezplatnú kalkuláciu ceny a to tak, že nám zašlete text, ktorý potrebujete preložiť! Vďaka nám budete hneď vedieť cenu vášho prekladu – len my kalkulujeme cenu prekladu na základe zdrojového textu! Dokončený preklad vám zašleme emailom, faxom, alebo poštou (bez dodatočných extra poplatkov)! Platíte len za preklad! Už dnes môžete práve vy patriť k našim spokojným Klientom

Cenník

Cena prekladu sa určuje na základe počtu znakov v ZDROJOVOM TEXTE. Každú cenovú ponuku pripravujeme individuálne a závisí od veľkosti textu, tematiky, stupňa náročnosti. Ak chcete vedieť presnú cenu prekladu, zašlite nám zdrojový text (zapísaný vo formáte .doc, .pdf, .jpg). Kalkuláciu ceny realizujeme zadarmo, bez záväzku využiť naše služby. biuro@kumiria.pl

Pomôžeme Vám pochopiť Svet.

 

Prekladateľská agentúra Kumiria

sa prekladateľstvom zaoberá od v roku 2006. Naša agentúra je otvorená na zmeny, na ktoré pružne reaguje, vždy sa snažíme čo najlepšie splniť očakávania našich zákazníkov. Náš prekladateľský tím tvoria prekladatelia a tlmočníci s dlhoročnými skúsenosťami, medzi nimi nechýbajú odborníci z rôznych oblastí – lekári, inžinieri, právnici, ekonómovia, vedci. Za náš úspech vďačíme práve im – profesionálom, ľuďom pre ktorých preklad a tlmočenie nie je iba práca, ale predovšetkým ich záľuba, pasia. Neustále zlepšujeme kvalitu ponúkaných služieb – rozširujeme skupinu spolupracujúcich prekladateľov a tlmočníkov, systematicky rozširujeme jazykovú ponuku, analyzujeme a zlepšujeme systém kontroly kvality prekladu – a to všetko preto, aby sme boli čoraz lepší v tom, čím sa zaoberáme. Našim snom je, aby sa Kumiria stala synonymom pre profesionalitu a odbornosť.

 

Počet organizácií a prekladateľov, s ktorými spolupracujeme, neustále rastie. Máme čoraz viac nových zahraničných klientov, hlavne z Európskej únie, ale aj z iných krajín, čo nás len upevňuje v presvedčení, že to čo robíme, robíme dobre. Každý deň: Pomáhame vám pochopiť svet. Otvárame vášmu podnikaniu okná na nové regióny, už nielen tie v Európe, ale na celom svete, ktorý je pred vami otvorený. Ponúkame kvalitné preklady za atraktívne ceny. Vždy na čas. Uverte nám a využite naše služby. Pozývame k spolupráci.

 

 

PONUKA

Naša agentúra sa zaoberá písomnými prekladmi: Štandardnými, odbornými a súdnymi

 

Písomné preklady

Každý prekladateľ nesie na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť. Veľakrát stojí pred ťažkými rozhodnutiami v snahe zabrániť tomu, aby jeho dielo nebolo len obyčajným prepisom. Každý prekladateľ sa musí stať „neprítomným” v texte, ktorý prekladá pre čitateľa tak, aby čitateľ nespozoroval, že ide o preklad. Pracujeme so skupinou kvalifikovaných a skúsených prekladateľov. A ubezpečujeme Vás, že v našej prekladateľskej práci nájdeme východisko z každej slepej uličky.

ŠTANDARDNÉ PREKLADY

sú to všeobecné texty, ktoré podľa obsahu zaraďujeme medzi informačné. Nevyžadujú od prekladateľa odbornú slovnú zásobu, ani znalosť špecifických termínov. K týmto textom zaraďujeme napr.: obchodnú a súkromnú korešpondenciu, obchodné ponuky, životopisy, motivačné listy.

ODBORNÉ PREKLADY

sú to texty vyznačujúce sa jazykom používaným v určitom pracovnom prostredí.Tieto texty si od prekladateľa vyžadujú nielen výborné jazykové vybavenie, ale hlavne výbornú znalosť odbornej terminológie, ako aj odborné vzdelanie a kvalifikáciu (napr. ak ide o právnické texty je potrebná znalosť odborných termínov a slovných spojení, právnych systémov a inštitúcií v obidvoch krajinách – originálu aj prekladu). Medzi odborné preklady zaraďujeme:

• inštrukcie a manuály

• ekonomické

• informatické

• vedecké texty

• literatúru

• ap.

SÚDNE PREKLADY

– preklady vyžadujúce overenie V texte takéhoto prekladu je špeciálne opísaný každý prvok z originálu, tzn. vysvetlivka, dodatok, pečiatka atď. Každá preložená stránka je opečiatkovaná a podpísaná dotyčným súdnym prekladateľom (tzn. prekladateľom oprávneným prekladať pre úrady, súdy, políciu, atď.). K takýmto prekladom zaraďujeme okrem iných: rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, osvedčenia o štátnom občianstve, diplomy a školské vysvedčenia, testamenty, zmluvy, protokoly, notárske listiny, účtovné a daňové dokumenty, lekárske, policajné správy, ap. Strana prekladu obsahuje 25 riadkov po 45 znakov so všetkým – to znamená 1 125 znakov s medzerami na stranu. Každá strana prekladu, aj tá s jedným riadkom sa považuje za celú stranu.

POSLANIE

Čoraz častejšie sa znalosť cudzích jazykov stáva priepustkou k úspechu. Odkedy nám Európa otvorila svoje hranice, dopyt na preklady a tlmočenia ešte viac vzrástol. Preto sme vytvorili našu ponuku. Chceme neustále rastúce očakávania našich klientov naplniť k ich spokojnosti. Zjednodušovať komunikáciu, prekonávať jazykové bariéry. Dúfame, že vďaka vysokej kvalite našich služieb, ktoré ponúkame so širokým spektrom cudzích jazykov, vám pomôžeme dosiahnuť úspech na medzinárodnej scéne. To je naše poslanie:

Pomôžeme Vám pochopiť Svet.

 

Najdôležitejšie hodnoty, ktorými sa každodenne riadime:

Profesionalizmus:

Zaručujeme najvyššiu kvalitu ponúkaných služieb. Vždy starostlivo, vždy dôkladne, vždy načas. Ak nám odovzdáte vaše dokumenty na preklad isto sa presvedčíte o našej solídnosti. Preložené texty budú bezchybné čo sa týka jazyka a edičnej úpravy. Ich obsah sa bude zhodovať s obsahom originálu.

Dochvíľnosť:

Nemusíte sa báť o splnenie termínov nami vykonávaných prekladov. Sme presní. Ak nezasiahne vyššia moc isto dostanete preklady vašich dokumentov v dohodnutom termíne.

Dôvernosť:

Zaručujeme, že iba tlmočníci majú prístup k vašim textom. So všetkými dokumentmi nakladáme ako s dôvernými. Všetci tlmočníci s nami podpisujú dohodu a sú zaviazaní zachovávať obchodné tajomstvo.

Minimum formalít:

Čas sú peniaze – neplytvajte ním na zbytočné formality. Pretože naša spoločnosť podniká hlavne pomocou internetu, objednávky môžete pohodlne skladať z každého miesta na svete. Preklady môžete zasielať a dostávať hotové preklady bez vychádzanie z domu či kancelárie! Stačí, ak nám zašlete text na preklad, a my sa postaráme o všetko ostatné. Bez straty času, bez nepotrebných formalít.

Flexibilita:

Výhodné riešenia nájdeme spolu s vami. Termíny a ceny prispôsobíme vašim individuálnym potrebám, preto každý preklad ktorý pripravíme je presne taký, ako potrebujete. Spýtajte sa – my odpovieme, poradíme, pomôžeme.

e-mail: biuro@kumiria.pl

KONTAKT

ADRESS FOR CORSESPONDENCE

 

Kumiria

 

ul. Westerplatte 8
32-500 Chrzanów

Poland

OFFICE

Kumiria Translation Agency

 

ul. Kościuszki 50
32-540 Trzebinia

tel. kom: (EN)

tel. kom: (PL)

fax:    


monday- friday: 7.30-16.00
e-mail: biuro@kumiria.pl 

Zákazky emailom

prijímame 24 hodín denne 7 dní v týždni.